Uddybet

I Danmark er behandlingsformen relativt ny.
Den er opfundet af den Hollandske forsker Dr. Johan Boswinkel.

Biofotonterapi er en behandlingsform som kombinerer de gamle klassiske behandlingsformer Akupunktur og Homøopati med moderne teknologi – uden nåle eller medicin man skal indtage. Kroppens organer måles elektronisk og behandles med lysfrekvenser.
Behandling er smertefri.

Hvad kan behandles?

Biofotonterapi kan med succes afbalancere både mentale og fysiske ubalancer/sygdomme. Biofotonterapi kan kurere mange kroniske tilstande og alvorlige sygdomme.

Det er fordi vi ikke behandler sygdomme, men kun genopretter kroppens immunsystem til at genkende og løse problemer på egen hånd.

Hvor mange behandlinger er nødvendige?

Antallet af nødvendige behandlinger afhænger af kroppens evne til at regulere sig selv. Kroppe med høj regenererings hastighed kræver normalt færre behandlinger. Børn og dyr er inkluderet i denne kategori.

Hvordan foregår behandlingen?

Jeg måler på over 100 akupunkturpunkter og medianbaner på hænder og fødder med Chiren instrumentet. Hvor jeg måler kvaliteten af cellernes lyssignaler.

Dette kan gøres via det lys som vores celler udsender – dette lys kaldes Biofotoner. Når en celle eller en gruppe af celler (som fx er et organ eller andet) er sund og rask, udsender den et sammenhængende lys, men når en celle eller en gruppe af celler er syg/ i ubalance udsender de et andet form for lys, også kaldet et kaotisk lys.

Biofotonerne er med andre ord, bærer af den information vi skal bruge for at finde ud af hvor i kroppen der er brug for hjælp.

Det kan jeg måle og kan så finde ud af hvad den gruppe af celler har brug for, for at kunne kurere sig selv. Derefter sender jeg det bestemte lys de har brug for, tilbage til cellerne.

Chiren instrumentet korrigerer cellernes lyssignaler og ændre derved det kaotiske lys, til sammenhængende lys. Det medfører at de biokemiske processer i kroppen ændres, så de igen fungerer optimalt og derved bliver kroppen i stand til at heale/helbrede sig selv, da kommunikationen i kroppen igen fungerer optimalt.

Chiren kan med succes afbalancere både mentale og fysiske ubalancer.

Jeg måler ved at afprøve forskellige lysfrekvenser. De forskellige lysfrekvens jeg tester med har alle den omvendte frekvensbølge af forstyrrelserne/ubalancerne. Da to modsatrettede bølger af samme frekvens neutraliserer hinanden, ophæves forstyrrelsen af de rette bølger.

Under behandlingen, holder man 2 glasrør i hænderne og/eller sidder med fødderne på 2 glasplader.

Glasrørene/glaspladerne transmitterer lys udsendt af selve instrumentet. Dette sker via fiberkabler. I instrumentet bliver lyset delt op i det sammenhængende og kaotiske lys. Det gode, sammenhængende lys forstærkes og gives tilbage til kroppen gennem det anden glasrør. Det kaotiske lys inverteres (dannes om til den modsatte bølge), og gives tilbage til kroppen. Da det omvendte lys neutraliserer den kaotiske del af lyset, ophæves forstyrrelserne.

På denne måde kan instrumentet rette op på 70% af forstyrrelserne i kroppen. De resterende 30% spores gennem målinger og behandles ved hjælp energiske stoffer.

Behandlingen gør således at immunsystemet får de bedste vilkår, så det kan løse problemerne selv.

Efter behandling skal kroppen have genoprettet immunsystemet igen. Du skal være opmærksom på de symptomer / sygdomme, du har haft i fortiden kan dukke op igen, men disse vil forsvinde af sig selv.

Hver behandling tager ca 1-2 timer.

Hvad betyder alt dette? – Ja, at:

Behandlingen er at genoprette kommunikation /lyssignaler og opløse blokeringer. Kroppens eget immunforsvar starter derefter sin egen proces for at rette eller fjerne de berørte celler. Det er derfor en behandling, der er smerte-og risikofri, da den kun stimulerer kroppens egne forsvarsmekanismer til at kurere sig selv.

Biofotonterapi gør dig rask ved at tage fat i årsagen til dit problem.

Kontakt mig