Den langsigtede effekt af behandlingerne

Den langsigtede effekt af behandlingerne kan være:

Disse er lavet ud fra mine erfaringer som mor til et barn med adfærdsforstyrrelser, som du kan læse mere omkring under
min historie og som Terapeut.

 • Større overskud i familien
 • Bedre forhold til søskende
 • Større fleksibilitet
 • Bedre skoleforløb
 • Bedre kapere verden
 • Bedre kan rummes i verden
 • Flere kammerater
 • Plads til spontanitet
 • Løsere rammer
 • Større samhørighed
 • Øget koncentrationsevne
 • Større evne til at vise kærlighed
 • Mere ”normal” barndom
 • Mere glæde
 • Mindsket vredesudbrud

Det er selvfølgelig ikke en garanti at jeres familie oplever alt dette, da jeg ikke kan give nogle garantier for behandlingen. Men mine erfaringer viser, at der er en stor sandsynlighed for at i vil opleve nogle/mange eller alle af ovenstående ting.

Kontakt mig